Aliança Mar Blava

Aliança Mar Blava és una plataforma intersectorial que va néixer amb l’objectiu de protegir el Mediterrani

Aliança Mar Blava és una plataforma intersectorial que va néixer amb l’objectiu de protegir el Mediterrani de l’amenaça que suposen les exploracions petroleres per a l’economia i el medi ambient.

L’Aliança ha aconseguit frenar diversos projectes de prospeccions petrolíferes i crear un corredor mediterrani de cetacis. En l’actualitat també treballen per fomentar la transició energètica a les Balears.

La Fundació Marilles li ha atorgat a l’Aliança Mar Blava una beca de caràcter general perquè continuï treballant en aquests temes amb més estabilitat financera.

DONACIÓ: 10.000 €