Associació Ondine

L’Associació Ondine té com a objectiu que el mar Balear recuperi la seva biodiversitat

L’Associació Ondine és una organització de conservació marina que té com a objectiu que el mar Balear recuperi la seva riquesa i biodiversitat i prosperi en harmonia amb una població local pròspera, conscient i proactiva en els afers mediambientals. A través de la participació de les comunitats locals i de múltiples sectors, Ondine dirigeix els seus esforços a la creació d’una xarxa d’àrees marines protegides i la reducció de la contaminació de plàstics a les illes Balears.

El programa Dues Mans de l’Associació Ondine està adreçat als joves de les escoles balears. Mitjançant una sèrie de tallers i activitats, els nens i nenes aprenen quines són les principals amenaces per al medi marí i com es poden solucionar. Després dels bons resultats del primer any i de l’interès que ha suscitat el programa a les escoles, la Fundació Marilles ha decidit renovar l’ajut a Ondine per mantenir i, si escau, ampliar el programa.

DONACIÓ: 25.000 €