Fomentar l’educació ambiental marina

FOMENTANT L’EDUCACIÓ AMBIENTAL MARINA

Fomentar l’educació ambiental marina a Balears i implicar la societat en la conservació del medi marí és una prioritat estratègica per a la Fundació Marilles. Aquest objectiu és compartit per molts actors de la societat balear, des de les escoles i l’administració pública fins ONGs i centres de recerca. Hi ha un cert consens en la necessitat de donar un impuls a l’educació marina a Balears però hi ha diferents visions sobre les prioritats o forma d’aconseguir-ho.

A continuació pots consultar els documents generals d’aquest projecte, així com els que s’estan utilitzant en els grups de treball de cada illa.

Mallorca

Documents LAB Mallorca

Menorca

Documents LAB Menorca

Eivissa i Formentera

Documents LAB Eivissa i Formentera