Mini-guies sobre fauna i flora marina de les Balears

La Fundació Marilles està elaborant una col·lecció de petites guies sobre la fauna i la flora de les illes Balears

La Fundació Marilles està elaborant una col·lecció de petites guies sobre la fauna i la flora de les illes Balears. Es tracta d’un material educatiu i divulgatiu que pretén acostar el públic al mar a través de l’interès i la curiositat.

Hem iniciat converses amb representants de diverses administracions públiques per tal de cercar la millor fórmula de d’oferir aquest recurs a la població en edat escolar. D’altra banda, també ens hem adreçat al sector turístic per difondre el material entre els visitants de les illes.