Blog

Ha finalitzat el taller regional organitzat a Palma per MedPAN, la xarxa de gestors d’Àrees Marines Protegides de la Mediterrània (AMPs). Les diferents sessions de treball programades tenien com a objectiu intercanviar experiències i plantejar solucions als reptes que presenten les AMPs i la pesca artesanal a la Mediterrània.

En aquest context, Aniol Estebal, director de la Fundació Marilles, va participar en una sessió per a tractar els desafiaments de finançament a què s’enfronten les AMPs a la Mediterrània i a l’estranger. Ho va fer al costat de Purificació Canals (MedPAN), Charles Besançon (Conservation Finance Alliance) i Romain Renoux (M2PA, Mònaco). En les diferents exposicions es va parlar de les fonts de finançament a nivell internacional, de nous mecanismes de finançament i del paper que juguen les xarxes locals i regionals en la mobilització dels recursos econòmics.

  

Alguns assistents van aportar idees i van intervenir en el debat i, entre tots, es va arribar a una conclusió clara: per millorar el finançament de les AMPs de la Mediterrània primer és necessari saber quants diners es necessiten. És per això que la Fundació Marilles s’ha compromès a realitzar una millor avaluació dels fons que realment es necessiten per gestionar les AMPs de Balears de manera òptima.

Aquesta i altres conclusions que hagin sorgit durant els tres dies que ha durat el taller, es tindran en compte en l’estratègia conjunta de les xarxes d’AMP transatlàntiques, així com en la nova estratègia financera de MedPAN.


CONCLUSIONS MEDPAN