Línies estratègiques

  • Que s'identifiquin i s'instaurin solucions a llarg termini per garantir un tractament d'aigües residuals proporcional a la pressió humana.
  • Que es redueixi la presencia de plàstic a la costa i al mar.
  • Que s'abandoni la conducta de buidar els dipòsits d'aigües residuals dels vaixells al mar.
  • Que s'acabi l'ús de bosses de plàstic i ampolles d'un sol ús a les illes.
  • Que les infraestructures de tractament d'aigües residuals impedeixin que els metalls pesats i la resta de substàncies industrials arribin al mar.
  • Que les institucions públiques i els sectors econòmics clau respectin els principis i les bones pràctiques d'eliminació total de residus.