Blog

Rezero és una entitat sense ànim de lucre que vol canviar el model de producció i consum per assolir el residu zero. Impulsa accions i polítiques transformadores de prevenció de residus i treballa en xarxa amb els agents socials i econòmics.

Parlem amb Rosa García, directora de Rezero.


Com ha participat Rezero en la nova Llei de residus de les Illes Balears aprovada a finals de gener?

Rezero vol contribuir a assolir una societat residu zero. Això implica un canvi profund del model productiu i de consum que difícilment es podrà assolir sense un nou marc normatiu que posi l’èmfasi en la prevenció de residus i en la responsabilitat ampliada del productor.

La sobreexplotació dels recursos naturals –Balears compta amb l’índex més elevat de producció de residus de l’Estat -800 kg per habitant i any-, l’existència d’unes plantes de gestió col·lapsades i l’impacte ambiental, econòmic i social d’aquests residus requeria d’una llei de residus que, en línia amb el que ja estableix la Unió Europea, marqués el camí cap al residu zero.

En aquest sentit, la nostra entitat ha treballat aquests darrers anys per:

  1. Visualitzar l’impacte de l’actual model de producció i consum amb accions de sensibilització, debat i reflexió.
  2. Teixir complicitats amb entitats ambientals, socials i econòmiques i institucions per treballar conjuntament a favor d’una llei pionera i valenta.
  3. Ser proactius en proposar mesures.

Considerem que la Llei de Residus Balear és un gran exercici de responsabilitat amb el territori i les generacions futures per part de tots els actors que hi han participat, el Govern i els grups parlamentaris. Així mateix, considerem que els beneficis d’aquesta llei transcendeixen les illes i que la seva estela servirà de guia per molts altres territoris.

Quin és el paper de les empreses i productors en la reducció i prevenció de residus?

Un dels valors principals de Rezero és el de la responsabilitat compartida. Tots els agents socials i econòmics tenim a les nostres mans posar fi a la generació insostenible de residus, però no tots tenim els mateix nivell de responsabilitat: empreses i productors han de ser al capdavant de la transformació. Primer de tot, garantint que tot allò que es posi al mercat generi el mínim residu possible i sigui reparable, reutilitzable i al final de la seva vida útil reciclable o compostable. Això implica repensar els processos productius amb criteris de prevenció i ecodisseny. Així mateix, el sector ha de començar a assumir la responsabilitat ampliada del productor, és a dir, a assumir el 100% dels costos econòmics dels seus productes quan esdevenen residus i deixar d’externalitzar els seus impactes ambientals i socials.

Aquests són els consells de Rezero per prevenir la generació de residus i plàstic:

On, quan i com va néixer Rezero?

Rezero neix ara fa 15 anys a Catalunya. En aquell moment es parlava molt de “Les 3 Rs”. El cert és que la primera R, la de la reducció, era simplement discursiva. Per això, el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius -CEPA- i la Federació Ecologistes de Catalunya van decidir crear un entitat focalitzada en la prevenció de residus i que, a més, aglutinés a tots els sectors implicats en la generació de residus (administracions, empreses, comerços, universitats i ciutadania). El treball en xarxa és un dels principis fonamentals de la nostra entitat. Està present tant en el nostre Patronat i el nostre Consell de Participació -on participen tots els nostres membres- com en el plantejament de cada una de les nostres campanyes i iniciatives.

Des de quan treballeu també a Balears? 

Fa més de 10 anys que Rezero va començar a col·laborar amb entitats com el GOB, Fundació Deixalles, Amics de la Terra i Alcaib en la creació de la que llavors vàrem anomenar la Plataforma per la reducció de residus. Llavors, al govern balear, en David Abril de Mes per Mallorca impulsava una proposta inicial de Llei de Residus. Des de la plataforma vàrem organitzar un seguit de xerrades i activitats per a visualitzar la necessitat d’aquesta llei i d’un canvi de model en la gestió de residus a les illes. Ja en aquesta darrera legislatura, la plataforma inicial ha evolucionat cap a la Plataforma per una Mar sense Plàstic amb la incorporació de més entitats ambientals, socials i econòmiques i ha intensificat la demanda d’aquest nou marc normatiu.

En què esteu treballant ara mateix a Balears?

L’aprovació de la llei de residus és una fita important però només és el punt de partida per a la transformació de la societat cap al residu zero. Coneixem del cert que determinats interessos econòmics han pressionat per a reduir l’ambició d’aquesta llei i entenem que la seva tasca futura passarà per evitar el seu desplegament. Entitats com Rezero continuarem treballant per visualitzar la necessitat i idoneïtat d’aquesta llei, denunciant les possibles interferències i sent proactius en exigir el desenvolupament de les mesures i actuacions contemplades a la normativa. Entre les diverses actuacions que desenvoluparem els propers mesos volem destacar la vertebració del Pacte per la reutilització, un acord de col·laboració col·lectiu (productors, envasadors, distribuïdors, punts de venda, administracions i societat civil) i amb el que, només en els sector de les begudes, es podria evitar la generació de 30.000 tones de residus a l’any.


Test ràpid per a enamarats:

Una lectura: Bona crisi, del filòsof Jordi Pigem.
Una imatge, record o sensació que relacionis amb Balears: sentir la pell  salada.
Una espècie marina: la posidònia.
Una organització o persona de referència: Zero Waste Europe.
Una platja: Migjorn (Formentera).
Una frase que et defineixi: El cami és fàcil si es fa estimant.
Optimista, realista o pessimista? Optimista.

www.rezero.cat

@rezerocat


Entrevistem a Rosa García, de Rezero