Estratègia

El mar Balear és un dels ecosistemes marins més ben conservats de tot el Mediterrani, però també és un dels que estan sotmesos a més pressió. Marilles centra la seva tasca en set línies estratègiques.

N'hi ha cinc que estan adreçades a reduir l'impacte de les pressions sobre l'entorn marí:

  • Pesca professional
  • Pesca recreativa
  • Contaminació
  • Sector nàutic
  • Turisme i pressió demogràfica

Les altres dues tenen com a objectiu assolir dues "forces de canvi":

  • Millorar les àrees marines protegides
  • Acostar la gent al mar
SOCIETAT

Convertir un entorn marí sa és part de la identitat de l'illa.

PESCA RECREATIVA

Reduir significativament els efectes sobre el medi marí de la pesca recreativa.

NAVEGACIÓ ESPORTIVA

Reduir significativament els efectes sobre el medi marí de la navegació esportiva.

CONTAMINACIÓ

Reduir els nivells de contaminació difusa i de plàstics al mar i a les zones costaneres.

TURISME

Reduir l'impacte de la pressió difusa i demogràfica en els hàbitats marins i costaners.

PESCA PROFESSIONAL

L'impacte de la pesca professional en el medi ambient marí es redueix significativament.