Blog

Recull dels recursos educatius marins del medi ambient a les Balears

La Fundació Marilles ha encarregat un estudi per recopilar els recursos i activitats ambientals marines existents a les Illes Balears. Fins a final d’any tres expertes en educació ambiental identificaran qui fa què en cadascuna de les illes. S’espera que els resultats de l’estudi, inclosa la llista de recursos, les organitzacions i la descripció de les activitats ofertes, es publiquin a principis de 2019.

L’estudi respon a la necessitat de recopilar tota la informació existent i fer-la accessible a qualsevol persona disposada a promoure l’educació ambiental marina a Balears. Les troballes de l’estudi proporcionaran informació molt valuosa per desenvolupar una estratègia que permeti complir una de les nostres prioritats clau: promoure l’educació ambiental marina a les Illes Balears. El Marine Education LAB és un grup de treball que reuneix diferents actors per trobar solucions conjuntes a aquest desafiament.

600 alumnes de col·legis eivissencs van participar l’any passat a la Setmana del Mar del Club Nàutic Sant Antoni, una de les activitats en matèria d’educació ambiental marina que està tenint més èxit a Balears.


ESTUDI DE L’OFERTA EDUCATIVA MARINA A BALEARES