Línies estratègiques

  • Que la navegació esportiva segueixi sent un sector econòmic important de les Balears i de l'oferta turística de les illes, però que hi hagi un nombre estable d'embarcacions i amarratges, inclosa la marina seca, als llocs adequats.
  • Que els patrons i els vaixells que naveguen pel mar Balear siguin conscients de la posidònia (les praderies submarines) i sàpiguen que cal respectar els seus hàbitats vulnerables. Que els hàbitats de la posidònia apareguin a les cartes de navegació oficials en paper i digitals.
  • Que s'estableixi una bona xarxa ecològica de boies d'amarrada amb sistemes de monitoratge, supervisió i control.
  • Que no es desenvolupin ports nous i els existents no s'hagin ampliat. Que els nivells d'urbanització costanera no augmentin a partir de l'any 2018.
  • Que s'estableixi un Pla Costaner Insular per coordinar la planificació i la gestió eficaç de la costa per part dels diferents organismes administratius.
  • Que es prenguin mesures per mitigar el risc de propagació d’espècies invasives als vaixells.
navegacio-esportiva