Línies estratègiques

  • Que un nombre estable de pescadors es guanyin bé la vida (és a dir, tinguin ingressos sostenibles i aconsegueixin una alta rendibilitat per a les seves captures).
  • Que la flota pesquera es comprometi a dur a terme una sèrie de plans d'acció per gestionar la pesca de forma sostenible (per exemple, mitjançant esquemes de certificació, o arts i tècniques de pesca de poc impacte).
  • Que les barques de ròssec no pesquin a les zones marines més vulnerables (com ara la plataforma continental o els hàbitats prohibits com les praderies submarines, els esculls coral·lins, el maerl,) i compleixin estrictament la llei.
  • Que els pescadors artesanals respectin la llei (duració, temps sota l'aigua, manca de contacte amb el fons del mar).
  • Que es dissenyin i estableixin adequadament mecanismes eficaços de control i compliment.
  • Que el peix i marisc de les Balears estigui molt ben valorat i reconegut gràcies al compromís dels habitants de les Illes envers la sostenibilitat.
NDBS_fotos_sebastia_torrents_1