Tenim tres línies d'actuació principals:

  • Beques i ajuts: són projectes amb un pressupost més modest, l'objectiu dels quals és donar resposta a les necessitats i oportunitats de millora de l'entorn marí de les Balears. S'adrecen especialment a les organitzacions del tercer sector i la societat civil.

 

  • Projectes col·laboratius: sorgeixen de les converses entre les organitzacions que participen als Grups de Treball (els LAB) per solucionar els reptes abordats en cada LAB. Cobreixen les tres prioritats que ha establert la Fundació Marilles entre 2018 i 2020: millorar les àrees marines protegides, fomentar l'educació ambiental marina i reduir l'impacte de la flota pesquera professional.

 

  • Projectes propis: es tracta de projectes impulsats directament per la Fundació Marilles, que són fonamentals per assolir la nostra missió. Molts d'aquests projectes els realitzem conjuntament amb altres socis.