Líneas estratégicas

  • Que el govern autonòmic balear i els governs i partits polítics locals, insulars i regionals de les Balears donin suport a aquesta visió i aquests objectius i els incorporin als seus programes.
  • Que cada cop més ciutadans participin en las iniciatives de conservació marina (amb tasques de ciència ciutadana, voluntariat, neteja de platges, serveis d'informació, etc.).
  • Que les activitats relacionades amb la conservació de l'entorn marí es cobreixin exhaustivament als plans d'estudis de les illes.
  • Que la societat balear reconegui el paper de l'entorn marí com a un element clau d'identitat cultural, benestar i prosperitat econòmica.
IMG_5660