Línies estratègiques

  • Que el turisme segueixi erigint-se com el sector més important i el que més contribueix a l’economia de les Balears, però el nombre de visites a les illes s'estabilitzi i millori la qualitat de l’experiència de turisme.
  • Que el sector del turisme augmenti el nivell i la proporció d'ofertes de serveis sostenibles (allotjaments de baix impacte mediambiental, transport més ecològic, activitats d'oci respectuoses amb l'entorn, etc.).
  • Que els professionals del turisme reconeguin que l'entorn natural és fonamental per a l’èxit del seu sector i participin activament en la seva protecció, tot reinvertint una part dels seus beneficis en la conservació del patrimoni ambiental.
turismo